Veel annuleringen

Helaas gaan veel ingeplande concerten voorlopig niet door vanwege de maatregelen tegen corona. Een pijnlijke maar begrijpelijke maatregel. Laten we hopen dat we ze in de loop van het jaar in goede gezondheid kunnen inhalen.

Zie voor een overzicht van de concerten de agenda op deze website.